Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των οικονομικών μελετών, καθώς και στους τομείς του σχεδιασμού, της διοίκησης και υποστήριξης σύνθετων έργων. Ιδιαίτερη συμμετοχή στην οργανωτική δομή της επιχείρησης έχουν εξωτερικοί συνεργάτες, με πολλούς από τους οποίους υπάρχει σταθερή και μόνιμη συνεργασία σε πληθώρα έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Τα στελέχη της SMR Consultants έχουν πραγματοποιήσει σπουδές σε ποικίλα αντικείμενα, τις οποίες έχουν ενισχύσει με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια και πλούσια εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Η επιμόρφωση των στελεχών της εταιρείας αποτελεί σταθερή και μόνιμη επιλογή. Η συμμετοχή τους σε επιλεγμένα σεμινάρια στους τομείς του ενδιαφέροντος τους που λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στον προγραμματισμό της Εταιρείας. Αυτό διευκολύνεται από τη συμμετοχή της SMR Consultants σε ποικίλα ευρωπαϊκά έργα.

Παράλληλα η εταιρεία απασχολεί σε σταθερή βάση ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, το οποίο απαρτίζεται μεταξύ άλλων από καθηγητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων με πολυετή εμπειρία σε εξειδικευμένα επιστη­μονικά θέματα που άπτονται των τομέων στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων, προώθησης και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών σχημάτων και δράσεων που προωθούν & ενισχύουν την καινοτομία σε τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας υποστηρίζουν την αξιόπιστη υλοποίηση κάθε έργου συνδυάζοντας πολύπλευρα προσόντα όπως :

  • πολύπλευρη συμβουλευτική εμπειρία και τεχνογνωσία,
  • ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και εμπεριστατωμένη θεωρητική κατάρτιση
  • σαφή και ολοκληρωμένη γνώση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των εξελίξεων και των λειτουργιών των Οργάνων, Θεσμών, Προγραμμάτων και εν γένει των Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • ευρύτατη εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας, εκπόνησης μελετών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ερευνών αγοράς, κλαδικών μελετών, χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων, σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκπόνησης επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων, διαχείρισης και διοίκησης έργων
  • άνετο χειρισμό των περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών: Οι γλώσσες εργασίας είναι η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Ιταλική, η Γερμανική, η Ρωσική, η Αλβανική και η Ισπανική.