Φιλοσοφία

Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Επιδίωξη της SMR Consultants είναι η προσφορά καινοτόμων και πρακτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας ολοένα εξελισσόμενου κοινωνικό - πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας στελέχη με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες με στρατηγικούς εταίρους, εκπαιδεύοντας ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσοντας μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες της, βασισμένες στην αξιοπιστία με έμφαση στην συνεργασία.

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

Στις βασικές αξίες της εταιρίας περιλαμβάνονται:

  • Δέσμευση προς τον πελάτη
  • Προώθηση καινοτόμων λύσεων
  • Ηγετική λειτουργία
  • Τόλμη
  • Ακεραιότητα
  • Ομαδικό πνεύμα