Προφίλ

H εταιρεία SMR Consultants ιδρύθηκε το 2001.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του αναπτυξιακού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, της πληροφορικής, της τεχνολογίας και της διοίκησης. Παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο των στατιστικών ερευνών, των οικονομικών αναλύσεων και των αναλύσεων κοινής γνώμης. Εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν έργα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των Διαρθρωτικων Ταμείων.

Η εταιρεία διαθέτει κεντρικά γραφεία στη Γλυφάδα (Λαζαράκη 33) και υποκατάστηματα στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα. Στα χρόνια της λειτουργίας της καταγράφει μια συνεχή ανοδική πορεία στα οικονομικά της μεγέθη και στο πελατολόγιό της.

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται στη συνεχή επιδίωξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, παράλληλα με την παρακολούθηση και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της Αγοράς.

Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες της αποδεικνύεται από την διαχρονική σχέση συνεργασίας με τους πελάτες της, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία συνδυάζει ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για να καλύπτει με επιτυχία την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.