Υποδομές

Τεχνική Υποδομή - Οργανωτική Δομή

Η εταιρεία έχει γραφεία σε Αθήνα και Λάρισα, δημιουργώντας ένα σημαντικό δίκτυο υποδομών εξυπηρέτησης έργων και πελατών

 

Υποδομές

• Συστήματα τηλεσυνεργασίας και τηλεργασίας
• Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πληροφορικής για την παρακολούθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων της με αμεσότητα.
• Άνω των 14 θέσεων εργασίας για το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες
• Λογισμικό και συνεχή χρήση της τηλε-εργασίας
• Οικονομοτεχνικά και στατιστικά πακέτα όπως το SPSS, το E-Views, το Minitab, το SAS, το Stat-Graphics κλπ.
• Τηλεφωνικό κέντρο στα γραφεία της Αθήνας

 

Μέσα Ποιοτικού Ελέγχου

Η Εταιρεία SMR Consultants υλοποίησε το έργο της πιστοποίησης της ποιότητας του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει με το πιστοποιητικό ISO 9001: 2008.