Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα life+ 2013 εως τις 25/06/2013

The seventh LIFE+ call for proposals was published in the Official Journal (2013/C 47/21) on 19 February 2013. The deadline for applicants to submit proposals to Member State authorities via eProposal is 25/06/2013 16:00 hours local Brussels time.