Νέα / Ανακοινώσεις

The seventh LIFE+ call for proposals was published in the Official Journal (2013/C 47/21) on 19 February 2013. The deadline for applicants to submit proposals to Member State authorities via eProposal is 25/06/2013 16:00 hours local Brussels time.

 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2013, τα μέλη εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σελίδα 2 από 2