Έτος Ίδρυσης 2001

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δράσεις σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και αναπτυξιακών προγραμμάτων για φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των στατιστικών ερευνών και οικονομικών αναλύσεων.

Η εταιρεία διαθέτει κεντρικά στην Αθήνα και τη Λάρισα. Στα χρόνια της λειτουργίας της καταγράφει μια συνεχή ανοδική πορεία στα οικονομικά της μεγέθη και στο πελατολόγιό της.

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται στη συνεχή επιδίωξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, παράλληλα με την παρακολούθηση και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της αποδεικνύεται από την διαχρονική σχέση συνεργασίας με τους πελάτες της, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία συνδυάζει υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και ολοκληρωμένες διαδικασίες για να καλύπτει με επιτυχία την υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Φιλοσοφία

Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Επιδίωξη της «SMR Consultants» είναι η προσφορά καινοτόμων και πρακτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός ολοένα εξελισσόμενου κοινωνικό – πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας στελέχη με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία, δημιουργώντας ισχυρές συμμαχίες με στρατηγικούς εταίρους, εκπαιδεύοντας ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύσσοντας μόνιμες σχέσεις με τους πελάτες της, βασισμένες στην αξιοπιστία και δίνοντας έμφαση πάντα στη συνεργασία.

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στηναξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

Στις βασικές αξίες της εταιρίας περιλαμβάνονται:

 • Δέσμευση & σεβασμός προς τον πελάτη
 • Προώθηση καινοτόμων λύσεων
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Αξιοπιστία
 • Ακεραιότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
ΣΤΕΛΕΧΗ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ταστελέχη της SMR Consultants έχουν πραγματοποιήσει σπουδές σε ποικίλα αντικείμενα, τις οποίες έχουν ενισχύσει με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, σεμινάρια και πλούσια εργασιακή εμπειρία  και εξειδίκευση στον τομέα των οικονομικών μελετών, καθώς και στουςτομείς του σχεδιασμού, της διοίκησης και υποστήριξης σύνθετων έργων.

Παράλληλα η εταιρεία απασχολεί σε σταθερή βάση ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, το οποίο απαρτίζεται μεταξύ άλλων από καθηγητές ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων με πολυετή εμπειρία σε εξειδικευμένα επιστη­μονικά θέματα που άπτονται των τομέων στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων, προώθησης και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών σχημάτων και δράσεων που προωθούν και ενισχύουν την καινοτομία σε τοπικό και περιφερειακό πλαίσιο.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας υποστηρίζουν την αξιόπιστη υλοποίηση κάθε έργου συνδυάζοντας πολύπλευρα προσόντα όπως :

 • πολύπλευρη συμβουλευτική εμπειρία και τεχνογνωσία,
 • ακαδημαϊκά προσόντα υψηλού επιπέδου και εμπεριστατωμένη θεωρητική κατάρτιση
 • σαφή και ολοκληρωμένη γνώση του τρόπου λειτουργίας και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των εξελίξεων και των λειτουργιών των Οργάνων, Θεσμών, Προγραμμάτων και εν γένει των Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • ευρύτατη εμπειρία σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας, εκπόνησης μελετών για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ερευνών αγοράς, κλαδικών μελετών, χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρήσεων, σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκπόνησης επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων, διαχείρισης και διοίκησης έργων
Τεχνική Υποδομή

Οργανωτική Δομή

Η εταιρεία έχει γραφεία σε Αθήνα και Λάρισα, δημιουργώντας ένα σημαντικό δίκτυο υποδομών εξυπηρέτησης έργων και πελατών

Υποδομές

 • Συστήματα τηλεσυνεργασίας και τηλεργασίας
 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα πληροφορικής για την παρακολούθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων της με αμεσότητα.
 • Άνω των 14 θέσεων εργασίας για το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες
 • Λογισμικό και συνεχή χρήση της τηλε-εργασίας
 • Οικονομοτεχνικά και στατιστικά πακέτα όπως το SPSS, το E-Views, το Minitab, το SAS, το Stat-Graphics κλπ.
 • Τηλεφωνικό κέντρο στα γραφεία της Αθήνας

Μέσα Ποιοτικού Ελέγχου

Η Εταιρεία SMR Consultants υλοποίησε το έργο της πιστοποίησης της ποιότητας του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει με τα πιστοποιητικά ISO 9001: 2015 & ISO 14001:2015 .