Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται πλέον ταχύτατα προς τη μαζική υιοθέτηση της…


Μία πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση Τουριστικών Ευκαιριών στην Περιοχή – CapTour

Το έργο με τίτλο «Μία πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση Τουριστικών Ευκαιριών…


Ενδυνάμωση επιχειρήσεων στην Αναζήτηση Αναπτυξιακών Προοπτικών - SeeG

Το έργο με τίτλο «Empowering businesses Seeking Growth» («Ενδυνάμωση…


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει την αναβάθμιση και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατάφερε να…


Έργο "QUALIFY''

Το έργο QUALIFY σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των…


Έρευνα του Πολυτεχνείου για τα εναλλακτικά καύσιμα

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποιεί έρευνα σε καταναλωτές για τη…


Ευρωπαϊκό Έργο ''E-Health Monitoring''

Το έργο E-HEALTH Monitoringπροωθεί καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να…


Ανάπτυξη ενεργειακής αποδοτικότητας στη Νότια Αττική

Επτά Δήμοι του νομού Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στο έργο…