Η SMR Consultants σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου έχει αναλάβει τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου έναρξης και λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας.

Η SMR Consultants σε συνεργασία με το Δήμο Αλίμου έχει αναλάβει τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου έναρξης και λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε το 2018 και αφορά τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ πολιτών και τοπικών φορέων και την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αλλά και τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε ένα ευρύ πεδίο ενεργειακών δραστηριοτήτων. Με το συγκεκριμένο νόμο εισάγεται στην Ελλάδα η ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες της, τοπικούς φορείς και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους καθαρή ενέργεια από Α.Π.Ε., συμβάλλοντας έτσι στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συσταθεί μια ενεργειακή κοινότητα ποικίλλουν. Ο πιο διαδεδομένος στην Ευρώπη είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών. Μέσα από τα δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας τα οφέλη θα είναι πολυάριθμα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν και αυτό συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τη χρήση των Α.Π.Ε. θα μειωθεί το κόστος παραγωγής ενέργειας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αυξηθούν τα εισοδήματα, θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία και τέλος, οι επιχειρήσεις θα καταστούν πιο ανταγωνιστικές.