Το έργο EHEALTH Monitoringπροωθεί καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα-Βουλγαρία, παρέχοντας ένα προσωπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ και προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες.

Το σύστημα αυτό δεν θα παρέχει μόνο απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος, αλλά θα δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους συστήματος ηλεκτρονικής υγείας για όλους. Λόγω της αυξανόμενης επίπτωσης της φτώχειας και των πολλών κοινωνικών συνεπειών της, μεταξύ των οποίων οι επιδεινούμενες συνθήκες δημόσιας υγείας, oστρατηγικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους.

Δημόσιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συντονισμού και της ολοκλήρωσης των στόχων του έργου σε τρεις περιοχές των δύο συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ της Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

“Κέντρο φροντίδας και αλληλεγγύης Δήμος Κομοτηνής” Έλλαδα

“Κεντρική Ένωση Δήμων στην Ελλάδα” ΚΕΔΕ Ελλάδα

«Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» στην Κομοτηνή Ελλλάδα

Δήμος Kirkovo (Επαρχία Καρδάλου) Βουλγαρία

Σύνδεσμος” EURORADAR “με βάση την Περιφέρεια Σμόλιαν. Βουλγαρία

Συνχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας Interreg V-A 2014-2020, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.