Ο όρος “ηλεκτροκινητικότητα” χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων συστημάτων μετάδοσης της κίνησης που έχει σχεδιαστεί για τη στροφή των οχημάτων μακριά από τη χρήση των απολιθωμένων καυσίμων και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα, καθώς επίσης και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα και αυτά που χρισημοποιούν την τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Όλες αυτές οι έννοιες αντιπροσωπεύουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων στο μέλλον. Συζητήσεις που αφορούν την ηλεκτροκινητικότητα πολλές φορές συνδυάζονται και με έννοιες όπως αυτή των μικροελεγκτών και αισθητήρων για την καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα των οχημάτων.

Η ηλεκτροκινητικότητα συνεχίζει να διαδίδεται και αναγκάζει ολόκληρη τη βιομηχανία να μεταμορφωθεί. Ορισμένες από τις χώρες που έχουν ήδη εισάγει την έννοια αυτή είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και το Μεξικό.