Το έργο «Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότηταμε ακρώνυμο «WRESTLE», εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Α Sustainable and Climate Adaptable Cross-Border Area», Επενδυτική Προτεραιότητα 6f «Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, soil protection or to reduce air pollution» καιειδικόστόχο 6 «To enhance water management» τουΠρογράμματοςΣυνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Το έργο «WRESTLE» αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου προς μία βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσα από την αποδοτική χρήση των διασυνοριακών διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ενιαία διασυνοριακή προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων συμβάλλοντας στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (WaterFrameworkDirective 2000/60/EC) και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής χρήσης. Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν από κοινού ώστε να αναλύσουν τις υφιστάμενες συνθήκες στη διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξουν μία κοινή προσέγγιση με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης ώστε να καλυφθούν οι ειδικότερες απαιτήσεις των αρχών της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της ως άνω Οδηγίας. Επιτυχημένες πρακτικές και προηγούμενες εμπειρίες θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν ώστε να προσαρμοστούν κατάλληλα στην ειδικότερη περίπτωση της διασυνοριακής περιοχής. Το Σχέδιο Δράσης θα αποτελείται από την εξειδίκευση της κοινής μέσο-βραχυπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς και από μία ενότητα Πολιτικών Κατευθύνσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.

Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου αναμένεται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης της χρήση των υδάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν η κακή χρήση και η σπατάλη των υδάτινων πόρων ή οι διαρροές και να καθίσταται δυνατή η αποτροπή απρόβλεπτων αποτυχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια σπατάλη σε ετήσια βάση. Το προτεινόμενο σύστημα, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης καθώς και σε δημόσια και δημοτικά κτίρια ενώ ταυτόχρονα θα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες μέτρησης και την εξυπηρέτηση του χρήστη στις συναλλαγές του. Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών ελέγχου και παρακολούθησης ενός δικτύου ύδρευσης για την μείωση των διαρροών. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου του δικτύου (είσοδος νερού/κατανάλωση), τη μείωση του απωλειών νερού διαμέσου του αυτόματου ελέγχου της πίεσης και την αξιολόγηση του. Επιπρόσθετα το σύστημα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για τη χρήση σε πραγματικό χρόνο καθιστώντας δυνατή την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και την έγκαιρη παρέμβαση και διόρθωση ενδεχόμενων αποτυχιών, παρέχοντας πιο αποτελεσματικές μετρήσεις κατανάλωσης μειώνοντας τα λάθη σε λογαριασμούς, δίνοντας τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι οι χρήστες θα είναι σε θέση να μετρούν τα αποτελέσματα της υπεύθυνης στάσης τους απέναντι στο νερό.

Η τρίτη συνιστώσα του έργου αφορά στην υλοποίηση μίας εκτεταμένης και πολύ-επίπεδης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το εμπλεκόμενο προσωπικό και στελέχη των συμμετεχόντων φορέων. Η Καμπάνια θα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε ειδικούς στοχούμενους πληθυσμούς (παιδιά, νέοι,  αγρότες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, δημόσιες αρχές κλπ.) και θα έχει στόχο την καλλιέργεια «υπεύθυνης συμπεριφοράς» τόσο σε όρους αποδοτικής χρήσης του νερού όσο και σε όρους πρόληψης και προστασίας της ποιότητας/ποσότητας.