Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2013, τα μέλη εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Πρόεδρος: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, TEC Σύμβουλοι Α.Ε.
 • A ΄Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Ανδρέου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, PwC Business Solutions A.E.
 • Β ΄Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Τσόλκας, Αντιπρόεδρος, ACCENTURE
 • Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Ρεγκούζας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
 • Αν. Γενικός Γραμματέας: Αλέξανδρος Καλόμοιρος, Γενικός Διευθυντής, S.M.R. Consultants
 • Ταμίας: Ελευθέριος Βασιλειάδης, Business Sector Manager, PLANNING A.E.
 • Μέλος: Νικόλαος Παπαδάτος, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, REMACO A.E.
 • Μέλος: Βασίλειος Νταουσάνης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.
 • Μέλος: Γεώργιος Τζιάλλας, Γενικός Διευθυντής, EUROPEAN PROFILES A.E.
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Μιχάλης Ροδάκης, Αντιπρόεδρος, ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Εμμανουήλ Μπαλτάς, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, RE.DE-PLAN Consultants
 • Αναπληρωματικό Μέλος: Φώτης Μπενέκος, Δ/νων Σύμβουλος, ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαρτίου 2009, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ex officio o εκάστοτε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ. Στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ο κ. Αθανάσιος Μαύρος, ο οποίος έχει εκλεγεί ως Πρόεδρος της ΕΛΕΣΜΑ μέχρι τον Μάρτιο 2014.

Επίσης, εξελέγη η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή, το συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό όργανο του Συνδέσμου, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξής σύνθεση:

 • Συντονιστής: Σταύρος Δαμιανίδης, Υπεύθυνος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, LDK CONSULTANTS
 • Αν. Συντονιστής: Γεώργιος Ραουνάς,Γενικός Διευθυντής, KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ AE
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Γιαλής, Γενικός Διευθυντής, ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ
 • Μέλος: Παναγιώτης Τουμπανάκης, Business Development Director, GLOBAL VIEW AE
 • Μέλος: Αντώνης Καπλάνης, Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία δι΄ανατάσεως της χειρός, όπως προβλέπει το Καταστατικό του ΣΕΣΜΑ, οι κ.κ.:

 1. Γεώργιος Βασιλακόπουλος, ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
 2. Θεόδωρος Γκούμας, EXERGIA AE
 3. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ

Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας εξελέγησαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία δι΄ανατάσεως της χειρός, όπως προβλέπει το Καταστατικό του ΣΕΣΜΑ, οι κ.κ.:

 1. Γεώργιος Κρικέλας, MENTORING AE
 2. Γεώργιος Μελισσαρόπουλος, ICAP Group
 3. Γεώργιος Παπανικολάου, TOP PLAN AE
 4. και ως αναπληρωματικά μέλη, οι κ.κ.:
 5. Νικόλαος Μπουνάκης, PROACTIVE Quality Management ΕΠΕ
 6. Γεώργιος Στόγιας, ΝΕΣΤΩΡ Συμβουλευτική ΑΕ
 7. Χρήστος Καλαντζής, REDECON AE