Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται πλέον ταχύτατα προς τη μαζική υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, ιδίως λόγω της αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις εκπομπές ρύπων και του περιορισμού των ντιζελοκίνητων οχημάτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον μια βιώσιμη επιλογή σε όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τα στοιχεία δηλώνουν ότι όλα τα Κράτη-Μέλη δείχνουν μεγαλύτερη
ετοιμότητα, σε σχέση με το παρελθόν, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρόλο που ο ρυθμός βελτίωσης ποικίλλει σημαντικά. Στην Ελλάδα, ο δρόμος της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι ακολουθεί, αν και με αργό ρυθμό, βήματα προόδου. Mε τον Ν.4710/2020 εισήχθη το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) θέτει τις βάσεις για να μπει η ηλεκτροκίνηση στην ζωή μας, δίνοντας παράλληλα σημαντικά κίνητρα τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα. Με προσανατολισμό τη βιώσιμη αστική κινητικότητα προωθούνται οι «πράσινες μετακινήσεις» και κατά συνέπεια συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

H SMR Consultants παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με στόχο την άρτια και ολοκληρωμένη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης έτσι ώστε να είναι στην συνέχεια εφικτή η εγκατάσταση δικτύου δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης προκειμένου να διευκολυνθεί και περαιτέρω ενθαρρυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως μέσου μετακίνησης. Παράλληλος στόχος της παρούσας υπηρεσίας είναι η ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα περιβαλλοντικά οφέλη της βιώσιμης αστικής μετακίνησης με έμφαση στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (ιδιωτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δημόσιας συγκοινωνίας).