Έρευνα του Πολυτεχνείου για τα εναλλακτικά καύσιμα

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποιεί έρευνα σε καταναλωτές για τη…