Για πρώτη φορά λανσάρεται το νέο είδος πρόσκλησης URBACT για την ανάδειξη ευρωπαϊκών Καλών Πρακτικών, μετά την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT III!

Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε οι πόλεις αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενες αστικές προκλήσεις που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή, τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, την ανεργία, την αστική φτώχεια κ.α.. Ως επαγγελματίες του αστικού περιβάλλοντος αναζητούμε όλοι τις κατάλληλες πρακτικές για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.

Το πλήθος τέτοιων πρακτικών, όσον αφορά στο πρόγραμμα URBACT, είναι αρκετά μεγάλο και  με ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Όταν λέμε «καλή πρακτική» δεν εννοούμε απαραιτήτως κάτι μεγάλο, καινοτόμο, που να αποδεικνύει την αριστεία. Το URBACT πιστεύει ότι κάθε πόλη έχει «κρυφές» καλές πρακτικές που ενδιαφέρουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Με τη μέθοδο της μεταφοράς καλών πρακτικών δίνεται η ευκαιρία σε άλλες πόλεις να προσαρμόσουν και να επαναχρησιμοποιήσουν δοκιμασμένες πρακτικές, χωρίς να χρειάζεται να «ανακαλύψουν εκ νέου τον τροχό», ειδικά τη σημερινή εποχή που η σπανιότητα των πόρων απασχολεί καθημερινά τη δημόσια συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://urbact.eu/goodpracticecall